Apr 28, 2016  

Vårt uppdrag

KÄRA FÖRLAGSVÄNNER,

Som förlagschef på Livets Ords Förlag pratar jag ofta med styrelse och medarbetare om hur vi kan utföra vårt uppdrag att ”Utrusta Guds folk med Hans trosord” ännu bättre.

Vi brinner för att se människor i olika åldrar och i olika skeden av livet växa med Gud och ser boken som ett viktigt redskap för detta.

Bokproduktion eller läsande i sig är inte vårt slutmål, utan att bokens innehåll får påverka och hjälpa människor att växa i sin tro, utrustas och utmanas att gå vidare med Herren.

Därför är jag extra glad när en bok som Jentezen Franklins bok om fasta gör att  folk tar fastans vapen på allvar.

Eller när Rune Borgsøs bok utmanar till att kliva ut i Andens liv.

Eller varför inte när Robert Morris bok om givande hjälper oss in i att leva ännu mer generösa och utåtriktade liv.

Detta är vad vi önskar utföra med vårt bokförlag. Vi vill utrusta vanliga människor som du och jag i den troendes tjänst. När våra böcker utför just detta, då har vi fullbordar vårt uppdrag.

Vi önskar därför fortsätta ge ut böcker utifrån vår evangeliska, karismatiska profil med syfte att folkbilda och utrusta.

Med tanke på detta kommer vi under 2016 ge ut Priscilla Shirers bok om bön utifrån den populära filmen War Room.

Det kommer även en viktig bok av Sven Nilsson om Guds rike – där han sätter fingret på viktiga ämnen och andliga skeenden.

Vi ser även fram emot J. Johns bok om de tio budorden, men även emot hans besök under Europakonferensen i  slutet av juli.

Sist men inte minst, ser vi fram emot en äktenskapsbok av vårt pastorspar Joakim och Maria Lundqvist. Då vi alla är medvetna om striden på detta område i vårt land, vill vi fortsätta ge ut böcker där vi håller upp en tydlig, biblisk bild över vad äktenskapet är.

En del frågar mig om vår fortsatta inriktning för Livets Ords Förlag. Den frågan är förstås relevant och fullt naturlig. Detta är vår fortsatta inriktning, vänner! Stå gärna med oss i att fortsätta sprida trons ord!

All välsignelse,
Simon Ahlstrand, förlagschef

Jan 11, 2016  

Gott nytt 2016!

KÄRA FÖRLAGSVÄNNER,SA_rund

Ett nytt år står för dörren som ett oskrivet blad. På Livets Ords Förlag ser vi verkligen fram emot att få kliva in i 2016 med en förväntan på Gud.

2015 har varit speciellt på många sätt, både i vårt arbete men även genom vad som händer i vår omvärld med både terrordåd och flyktingströmmar. I dessa tider är det viktigt att slå fast att det finns någon som alltid står fast, som alltid är vår borg och vår tillflykt. Dessutom är hans ord evigt och fast. Han är dessutom fast besluten att hålla det han lovar och vara den han säger att han är. Han är vår Gud.

Jag tror dock att det alltid är viktigt att påminna sig om detta och även att lära känna honom mer och det är detta vi brinner för genom vår bokutgivning.

Under 2016 kommer vi att ge ut en rad titlar med lite olika karaktär, men vår förhoppning är alltid att vara med och utrusta Guds folk. Här får du ett axplock av vad som kommer hända under detta året och jag hoppas att denna läsning ska inspirera dig.

En av de första böcker som kommer under 2016 är en bok av John Bevere som heter Det goda eller Gud? – varför det goda utan Gud inte räcker.

Vi kommer även att ge ut en bok av författardebutanten Rune Borgsö om den helige Ande. Rune jobbar på vår missionsavdelning och har många års erfarenhet av förkunnelsen, men även att verka tillsammans med den helige Ande.

Vi jobbar dessutom just nu på en revidering av Olof Edsingers Krigen i Gamla Testamentet och vi ser fram emot att få fortsätta sprida den.

Sedan har vi även tre andra nya författare för vårt förlag och det är Priscilla Shirer, Mark Rutland och Robert Morris. Tre kraftpaket som jag tror kan ge oss mycket. Mer info följer om dessa böcker, men jag kan lova mycket uppbygglig och uppmuntrande läsning.

Det kommer även att komma ett par spännande berättelseböcker och någon av dem beskriver utvecklingen för de kristna i mellanöstern.

Sedan hoppas vi av hela hjärtat att vi kommer att kunna bli klara med ett par böcker av vår kära pastor Joakim Lundqvist.

Jag tror att dessa böcker kommer att kunna välsigna oss alla enormt.

I tillägg till detta kommer vi att fortsätta utveckla den växande tidskriften Teologi & Ledarskap som har varit mycket uppskattad så långt.

Förutom allt detta kan jag lova många fler spännande titlar under det kommande året. Vi ser verkligen fram emot ett bra bokläsarår 2016!

Tack för att ni står med oss i fortsättandet att sprida ordet om tro!

All välsignelse,
Simon Ahlstrand, förlagschef

Apr 23, 2015  

Keryx

KÄRA LÄSARE

Det är fantastiskt roligt att vara tillbaka med ett nytt nummer av Keryx, det första med undertecknad som ansvarig utgivare!

Livets Ords arbete står på många sätt inför en ny, spännande tid – en fas av nystart. I en sådan är det viktigt att se över ett arbetes alla beståndsdelar och våga ifrågasätta och förändra där det behövs, snarare än att fortsätta utifrån rutin och vana.

När vi nu även har sett över arbetet med Keryx är det några saker som har blivit särskilt tydliga. Dels finns naturligtvis ett fortsatt allmänt behov av teologi och fördjupning. Det finns också ett behov av att förtydliga var vi själva står teologiskt, och att utveckla arbetet med teologi inom vår egen evangelisk-karismatiska kyrkofamilj. Utifrån denna grund finns också behovet av teologiska samtal över samfundsgränser och mellan etablerade traditioner. Allt detta finns med som viktiga element i utvecklingen av Keryx framtid.

Många har påpekat att språket i Keryx ibland upplevts för komplicerat och att den teologiska nivån varit väl hög. Detta vill vi ta till oss, och sträva efter ett mer lättillgängligt språk utan att tumma på kvaliteten i artiklarna.

Det nummer av Keryx du nu håller i din hand utgör de två sista numren för år 2014. Innehållet i detta dubbelnummer har i mycket samma profil och samma typ av innehåll som Keryx haft sedan starten 2003. Dock vill vi nu i och med Keryx nr 1 2015 – som du kommer att få i juni – initiera en förnyelse av tidningen och vi ser mycket fram emot att tillsammans med ett brett och kompetent redaktionsråd förnya och utveckla Keryx till att kunna bidra med det vi önskar och brinner för:


Resurs för ledare

Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. (Johannes 7:37-38)

Alla som tror är kallade att vara en vattenkälla, ett utflöde av Guds Andes liv i våra olika delar av världen. Men att vara ledare innebär att fler människor är beroende av att det vatten som strömmar ut ur dig är levande nog för att vitalisera och friskt nog för att betjäna. Varje ledare står inför utmaningen att bevara och utöka sitt eget inflöde, att komma till Jesus för att dricka om och om igen, så att vårt utflöde – det Han bett oss ge vidare till andra – bevaras levande och färskt.

I förnyelsearbetet av Keryx ligger att tidskriften på ett ännu tydligare sätt ska vara en hjälp och en resurs för dig som står i någon form av ledarskap. I Keryx vill vi ständigt lyfta frågan om hur teologi ska appliceras och omsättas i praktiken på ett konkret sätt. Det är när du som bär andligt ansvar är berikad, styrkt och utmanad som ledare då du lagt ifrån dig den – när du uppmuntrats till att bli såväl hörare som görare – som vi har lyckats med vår ambition.


Fördjupning av teologi

Det är ingen slump att så många av bibelns liknelser och bilder har med träd och andra växter att göra.

Jesus talar om plantor som snabbt växte upp och till det yttre verkade utvecklas bra och expansivt, men som sedan sveddes av solen och torkade bort (Markus 4:5-6). Orsaken? Inga djupa rötter. Jeremia talar å andra sidan om träd som förblir gröna när samma sorts hetta kommer, och som fortsätter bära frukt även under torra år (Jeremia 17:8). Orsaken? Djupa rötter.

Ett rotsystem är något underjordiskt. Det syns inte i sig självt men i det långa loppet märks det tydligt – både i liv och i tjänst – hur djupt det går. I en tid då den kristna tron står inför större utmaningar och starkare hetta än på länge, går rotvård före bladputsning.

Keryx vill vara en näring för ditt inre rotsystem. Vi vill prata teologi på ett sätt som är matnyttigt nog för att ge tuggmotstånd, men lättillgängligt nog för att vara begripligt och applicerbart.


Förstoring av perspektiv

Som en negativ gravitationslag verkar det som att vårt perspektiv på såväl Gud som på tron, livet och församlingen ständigt vill smalna av med tiden, om vi inte själva aktivt arbetar på att bredda det.

I takt med att livet och tiden går, utvecklar vi lätt tendensen att se nya, annorlunda perspektiv som hotbilder snarare än möjligheter. Hjulspåren blir djupare och den stora bilden skalas ned till en mindre.

Men när Gud målar bilden av sitt rike och sin församling, är det en av variation och mångfald. Grunden är Kristus, men huset är stort och har många rum. Huvudet är Kristus, men kroppen har många lemmar med olika funktioner. I ett trångt sinne blir variation och olikheter problem, men i ett generöst blir de ett berikande och en hjälp att »förstå höjden och längden och bredden och djupet« (Efesierbrevet 3:18).

Keryx vill bidra till ett breddat perspektiv och en större förståelse av Guds rike – inte minst av tankar, företeelser och skeenden i vår egen evangeliska kyrkofamilj.

Med detta hälsar jag dig varmt välkommen till det nya numret av Keryx, och till dess framtid! Jag hoppas och tror att det kommer att vara till välsignelse för dig.

Joakim Lundqvist
Ansvarig utgivare

Jan 27, 2015  

En bra start på nya året!

Kära vänner,

Vi är mitt inne i vårens terminsuppstart och visst är det härligt med snö!

Efter en relativt lång julledighet är det nu dags att släppa de första boknyheterna för 2015. Vi börjar med att ge ut en bok som vi hoppas får sätta tonen för året, Jentezen Franklins bok ”Bryt dig loss – låt inte fienden krama livet ur dig”. Det är en bok som utmanar oss alla att leva i den frihet som Gud har tänkt för oss. En frihet i den helige Ande. Franklin skriver utförligt om behovet av att se över våra liv så det inte finns områden som kväver Andens flöde.

En annan bok som vi ger ut nu i dagarna är en bok av Olof Edsinger, ”Ett liv i den Heliges närhet”, som berör det viktiga ämnet om Guds helighet. För mig personligen tycker jag att det känns riktigt roligt och inspirerande att få jobba med Olof, inte bara för att han skriver väldigt bra, men också för att han är Uppsalabo! Det känns roligt att få jobba med våra vänner från olika samfund i vår egen stad, Uppsala. Förra terminen gav vi ut Dan Salomonssons nya bok (Pingst, Uppsala) och nu är det alltså Olof Edsingers tur (EFS, Uppsala).

Sedan avslutar vi den sista delen i John Maxwells ledarskapsserie med titeln ”Utrusta”. Ledarskap handlar ju till sist om att utrusta andra. Vi har fått god feedback på denna serie som ofta har används som resurs i olika ledargrupper och team. Nu kommer alltså den avslutande delen.

Tack för att ni står med oss i att sprida ordet om tro!

All välsignelse,
Simon Ahlstrand, förlagschef

Aug 27, 2014  

En spännande framtid!

En ny spännande termin och ett nytt läsår är här! På Livets Ord räknar vi året från skolstart med tanke på att vi håller på så mycket med utbildningar och bibelskolor, både i Sverige och utöver världen. Vi har en speciell termin framför oss där vi kommer jobba mycket utifrån den nystart vi deklarerade under Europakonferensen och detta gäller naturligtvis även för Livets Ords Förlag.

Som vi tidigare tydligt deklarerat kommer vi att fortsätta att vara ett evangeliskt karismatiskt förlag där tonen i utgivningen fortsatt handlar om att ”utrusta Guds folk”. Det har varit vår devis i över 30 år och syftet är alltså att fortsätta att ge ut böcker och produkter på den linje som ger liv och uppmuntran till vanliga människor som du och jag.

Den här hösten kommer vi bland annat ge ut böcker av Jentezen Franklin, John Bevere, Dan Salomonsson, Stefan Swärd, Judah Smith och Joakim Lundqvist m.fl.

Vi ser fram emot en spännande, andefylld och rolig termin tillsammans med alla er som tar del av vårt förrådshus!

All välsignelse,
Simon Ahlstrand

 

SA_rund

Mar 11, 2014  

Om Ulf Ekman som författare hos Livets Ords Förlag

Kära kund

Jag har fått lite frågor gällande pastor Ulfs författarskap hos Livets Ords Förlag och här kommer ett litet förtydligande. Frågorna rör om pastor Ulf kan finnas kvar hos oss som författare på vårt förlag, vilket vi tidigare deklarerat, nu när han konverterar. Frågorna är berättigade och vi tycker inte att de är icke-frågor.

Vad vi menar när vi säger att pastor Ulf och förlaget går skilda vägar är att vi står kvar i det evangeliska karismatiska sammanhanget och där ligger vår grundton, medan Ulf och Birgitta upptas i den Katolska kyrkan. Här går vi skilda vägar.

Vi förstår att det här kan väcka frågor hos er som kunder och vi tar dessa frågor på allvar. Exakt vilka konsekvenser Ulf Ekmans beslut kommer att få för vår utgivning återstår att se, men man måste komma ihåg att hans böcker varit centrala hos oss i över 30 år.

Tack för er förståelse!

Guds välsignelse,

Simon Ahlstrand
Förlagschef, Livets Ords Förlag

Har du frågor så är du varmt välkommen att kontakta mig på simon.ahlstrand@livetsord.se

Mar 10, 2014  

Framtiden för Livets Ords Förlag

SA

Kära kund hos Livets Ords Förlag

Du kanske har hört att pastor Ulf Ekman i söndags meddelade församlingen Livets Ord att han inom kort kommer att upptas i den Katolska kyrkan. Här kommer därför ett meddelande till dig som kund hos oss.

Livets Ords Förlag är och kommer att förbli ett evangeliskt karismatiskt förlag där vårt uppdrag är att utrusta Guds folk. Vi kommer därför inte förändras vare sig vad gäller utgivning eller uppdrag. Pastor Ulf kommer att finnas kvar hos oss som en av våra författare, vilket vi är glada för. Vi jobbar med en bred utgivning av författare och musiker från många olika samfund och sammanhang och kommer att fortsätta med det. Vad gäller musiken så är inriktningen främst lovsång. När det kommer till bokutgivningen önskar vi fortsatt att trosundervisningen, undervisningen om den Helige Ande och tron på Guds Ord ska utgöra ryggraden i vår utgivning. Vi vill att du ska känna dig trygg med detta och därför vill vi själva ge dig detta besked. Detta betyder alltså att församlingen och förlaget går en annan väg än Ulf och Birgitta. Vänskapen består, men vi går olika vägar framåt.

Naturligtvis får ni gärna ställa frågor till mig, men jag vill iaf vara den som ger ett tidigt besked om konsekvenserna av pastor Ulfs beslut.

Läs gärna mer om detta på: www.livetsord.se

Med önskan om Guds välsignelse!

 

Simon Ahlstrand
Förlagschef, Livets Ords Förlag

Har du frågor så är du varmt välkommen att kontakta mig på simon.ahlstrand@livetsord.se

Feb 11, 2013  

Ny skiva i Adoras lovsångsserie Gemenskap

Gemenskap – Leva för att ge

Leva för att ge är den sjätte skivan i Adora Records lovsångsserie Gemenskap. Skivan tar tillvara på de element som har blivit seriens kännetecken: Enkel, innerlig och nära lovsång. En grupp ungdomar från bland annat lovsångsteamet Youth har under ledning av Johannes Bergkvist (Proklaim, Youth) spelat in en skön samling sånger som fungerar utmärkt i den egna andakten, eller som trivsam bakgrundsskiva. Skivan släpps 8 mars.

Nov 29, 2012  

En dagbok som hjälp i din fasta

Hemligheten med fasta och bön – arbetsboken

Boken Hemligheten med fasta och bön har visat sig vara en väldigt efterlängtad och väl emottagen bok i ämnet fasta. Därför är vi väldigt glada att kunna följa upp den boken med en arbetsbok i ämnet. Jentezen Franklin har skrivit en praktisk handledning som under 21 dagar fungerar som en dagbok och guide till en framgångsrik och uthållig fasta. Varje dag har ett tema med kort undervisning följt av böneämnen med möjlighet till reflektion. Boken beräknas finnas i handeln dagarna innan jul.

Okt 29, 2012  

Ny bok av Ulf Ekman

Att följa Jesus av Ulf Ekman

Lagom till jul kan vi med glädje presentera en ny bok av Ulf Ekman: Att följa Jesus. Boken behandlar ämnen som lärjungaskap, församlingen och nästa generation och Ulf belyser vikten av sant lärjungaskap och vad det betyder att på djupet följa Jesus. Boken riktar sig till dig som ung lärjunge som önskar att ta uppdraget vidare, men även till dig som äldre där du får råd i hur man kan betjäna nästa generation.

Så här skriver Ulf själv i sin inledning:
”Hur ser morgondagens kyrka ut? Det är det ingen av oss som vet i detalj, men det är ändå viktigt att våga titta framåt och ställa frågor när det gäller dess framtid. Hur behöver vi i dagens och morgondagens församling leva, för att fullfölja vårt uppdrag och leva i den seger Jesus har utlovat? Det finns inga enkla svar på den frågan.

Min ambition med denna bok är inte att försöka ge något heltäckande svar på denna stora och vittomfattande fråga, men jag vill ta upp några saker som jag anser vara högst aktuella och nödvändiga förutsättningar för kyrkans fortsatta liv och framgång.”