Nov 29, 2012  

En dagbok som hjälp i din fasta

Hemligheten med fasta och bön – arbetsboken

Boken Hemligheten med fasta och bön har visat sig vara en väldigt efterlängtad och väl emottagen bok i ämnet fasta. Därför är vi väldigt glada att kunna följa upp den boken med en arbetsbok i ämnet. Jentezen Franklin har skrivit en praktisk handledning som under 21 dagar fungerar som en dagbok och guide till en framgångsrik och uthållig fasta. Varje dag har ett tema med kort undervisning följt av böneämnen med möjlighet till reflektion. Boken beräknas finnas i handeln dagarna innan jul.