Dec 13, 2011  

Nytt minihäfte om livets värde

"Människa? -Ja!" – Ulf Ekman om abort

”Människa? -Ja!” – Ulf Ekman om abort. Aldrig i historien har ett avlivande av människor genom abort skett i sådan omfattning som idag. Därför måste frågan om människans värdighet och unika ställning komma i centrum igen. Utifrån denna ståndpunkt skriver Ulf Ekman i detta häfte om varje människas rätt till liv.