Apr 28, 2016  

Vårt uppdrag

KÄRA FÖRLAGSVÄNNER,

Som förlagschef på Livets Ords Förlag pratar jag ofta med styrelse och medarbetare om hur vi kan utföra vårt uppdrag att ”Utrusta Guds folk med Hans trosord” ännu bättre.

Vi brinner för att se människor i olika åldrar och i olika skeden av livet växa med Gud och ser boken som ett viktigt redskap för detta.

Bokproduktion eller läsande i sig är inte vårt slutmål, utan att bokens innehåll får påverka och hjälpa människor att växa i sin tro, utrustas och utmanas att gå vidare med Herren.

Därför är jag extra glad när en bok som Jentezen Franklins bok om fasta gör att  folk tar fastans vapen på allvar.

Eller när Rune Borgsøs bok utmanar till att kliva ut i Andens liv.

Eller varför inte när Robert Morris bok om givande hjälper oss in i att leva ännu mer generösa och utåtriktade liv.

Detta är vad vi önskar utföra med vårt bokförlag. Vi vill utrusta vanliga människor som du och jag i den troendes tjänst. När våra böcker utför just detta, då har vi fullbordar vårt uppdrag.

Vi önskar därför fortsätta ge ut böcker utifrån vår evangeliska, karismatiska profil med syfte att folkbilda och utrusta.

Med tanke på detta kommer vi under 2016 ge ut Priscilla Shirers bok om bön utifrån den populära filmen War Room.

Det kommer även en viktig bok av Sven Nilsson om Guds rike – där han sätter fingret på viktiga ämnen och andliga skeenden.

Vi ser även fram emot J. Johns bok om de tio budorden, men även emot hans besök under Europakonferensen i  slutet av juli.

Sist men inte minst, ser vi fram emot en äktenskapsbok av vårt pastorspar Joakim och Maria Lundqvist. Då vi alla är medvetna om striden på detta område i vårt land, vill vi fortsätta ge ut böcker där vi håller upp en tydlig, biblisk bild över vad äktenskapet är.

En del frågar mig om vår fortsatta inriktning för Livets Ords Förlag. Den frågan är förstås relevant och fullt naturlig. Detta är vår fortsatta inriktning, vänner! Stå gärna med oss i att fortsätta sprida trons ord!

All välsignelse,
Simon Ahlstrand, förlagschef